۱۴۰۳/۰۲/۲۹

آموزش و پژوهش های دریایی/ موسسات آموزشی دریایی

آکادمی سیراف، جای خالی دولت در آموزش دریایی را پرکرده است

آکادمی سیراف، جای خالی دولت در آموزش دریایی را پرکرده است

کاپیتان اسماعیل امیران گفت: آکادمی سیراف جای خالی دولت در بخش آموزش و برگزاری دوره های دریایی را پرکرده است که جای بسی افتخار است.

تجربه 50 ساله در صنعت دریایی، از اعزام به آمریکا تا همکاری با P&I

تجربه 50 ساله در صنعت دریایی، از اعزام به آمریکا تا همکاری با P&I

دکتر خسرو مشتری خواه در حاشیه سومین نشست دفاعیه و ارائه پروژه های نهایی دانش پذیران آکادمی دریایی سیراف درباره تجارب 50 ساله خویش سخن گفت.

لزوم حمایت از موسسات آموزشی که تخصص های دریامحور دارند

لزوم حمایت از موسسات آموزشی که تخصص های دریامحور دارند

امید مرادی در راستای ارتقای سطح آموزش پرسنل دریایی گفت: حمایت از موسسات آموزشی با تخصص های دریامحور وظیفه ما می باشد.

ضرورت آموزش های علمی و کاربردی در صنعت دریایی

ضرورت آموزش های علمی و کاربردی در صنعت دریایی

محمد عیقرلو گفت: ما در آینده در سمت های شغلی افسر دریایی و کارکنان دریایی با کمبود شدید منابع و سرمایه های انسانی مواجه خواهیم بود.

آکادمی سیراف مایه مباهات جامعه علمی و صنعتی دریایی کشور

آکادمی سیراف مایه مباهات جامعه علمی و صنعتی دریایی کشور

دكتر ناصر فلاحی گفت: بخش خصوصی در زمینه آموزش بهتر عمل می کند. بنابراین آکادمی سیراف کار بزرگی انجام داده و مایه مباهات جامعه علمی و صنعتی کشور است.

Image
آخرین اخبار
نظرسنجی
قیمت ها
ارزیابی شما از محتوای پایگاه خبری گفتمان دریا چیست؟