۱۴۰۳/۰۵/۰۳
گروه فیلم و صوت
۱۵:۰۶:۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶
آب اندازی شناور میکاییل دریا با ظرفیت 1200 تن + فیلم
شرکت کشتی سازی سپهر دریا جنوب، شناور "میکاییل دریا" با ظرفیت 1200 تن و قابلیت ایجاد اشتغال برای 100 نفر، را به آب انداخت.
نظرسنجی
قیمت ها
ارزیابی شما از محتوای پایگاه خبری گفتمان دریا چیست؟